Husk å gjøre oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Petter skal kjøre å besøke en kamerat. Diagrammet under viser hvordan kjøreturen gikk.

a)
På veien dit, stoppet Petter for å spise litt. Hvor lenge hadde Petter kjørt, før han stoppet for spise?

b)
Hvor lenge varte spisepausen?

c)
Rett før han kom fram, måtte Petter kjøre sakte pga kø. Hvor langt kjørte Petter i kø?

d)
Hvor langt var det fra Moss til kameraten?

e)
Hvor lenge var Petter hos kameraten?

f)
Hvor mange pauser tok Petter på hjemveien?