Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


Klasse 10A på Verket Skole ble spurt om hva de mente var favorittfaget deres. I diagrammet under ser du hva de svarte.

a)
Hva blir typetallet i denne fremstillingen? (Blir det riktig å kalle det et typetall?)

b)
Elevene vil heller lage et sektordiagram. Da må de regne ut hvor mange grader hver enkelt sektor må være.
Skriv av og gjør ferdig tabellen under, og tegne diagrammet i Geogebra!