Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Odd Martin har mange bøker.

  • \frac{2}{7} av bøkene er på engelsk
  • \frac{1}{6} av bøkene er på fransk
  • 25% av bøkene er på tysk
  • Resten av bøkene er norske

a)
Omtrent hvor mange prosent av bøkene er på norsk?

OddMartin har tilsammen 84 bøker.

b)
Hvor mange bøker har OddMartin på engelsk?