Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Lærere på Verket Skole ble spurt om hva slags drivstoff de benytter på sin bil. Diagrammet til høyre viser fordelingen av svarene.

a)
Hvor stor del av lærerene svarte at de benyttet bensin? Skriv svaret som brøk.

b)
68 lærere deltok på undersøkelsen. Hvor mange svarte at de kjører hybridbil?