Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En klasse på Verket Skole hadde matteprøve, og de fikk følgende karakterer:

a)
Fremstill karakterfordelingen i klassen i et passende diagram!

b)
Bruk tabellen til å bestemme typetall og median!

c)
Hva er gjennomsnittskarakteren?