Målet er at dette skal bli en digital lærebok / oppgavesamling, som kun tar utgangspunkt i tidligere gitte eksamensoppgaver. Jeg har ordnet oppgavene etter tema og litt etter nivå, slik det ofte gjøres i en tradisjonell lærebok.

Mye tyder derfor på at dersom du klarer å løse disse oppgavene, så har du en fair mulighet også ved en evt fremtidig eksamen.