Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
På hvor mange måter kan tre elever sette seg på tre krakker?

b)
På hvor mange måter kan 7 biler parkere på 7 parkeringsplasser?