Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Du kaster 3 terninger. Hva er sannsynligheten for at summen på terningene blir 18?

Når du kaster en tegnestift så kan den lande med spissen opp eller med spissen ned. Det er 40% sannsynlighet for at den lander med spissen ned, og 60% sannsynlighet for at den lander med spissen opp.

b)
Du kaster 3 tegnestifter på bakken. Hva er sannsynligheten for at de lander samme vei?