Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


I Norge benytter vi oss av telefonnumre med 8 siffer. Hvis man har en mobiltelefon, så begynner telefonnummeret på 4 eller 9.

Hvor mange unike mobiltelefonnumre kan eksistere i Norge?