Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Sannsynligheten for at Busch treffer i serveruta når han spiller padle er 0.75. Bestem sannsynligheten for at han treffer på tre server etter hverandre.