Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Vi skal trekke ett kort.

Sannsynligheten for at kortet vil være hjerter 10 eller spar ess, er:

  • \frac{1}{52}
  • \frac{4}{52}
  • \frac{2}{52}
  • \frac{10}{52}