Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


I en bøtte ligger det 4 gule og 6 røde tennisballer.

Du skal trekke en ball opp av bøtta.

a) Bestem sannsynligheten for at du trekker en rød tennisball.

Du legger ballen tilbake i bøtta.

Du skal trekke to baller uten tilbakelegg.

b) Bestem sannsynligheten for at du trekker tilfeldig to gule baller.

Bøtta ramler ned fra bordet og to baller faller ut.

c) Bestem sannsynligheten for at ballene har lik farge.