Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


I en bøtte ligger det 4 gule og 6 røde tennisballer.

Du skal trekke en ball opp av bøtta.

a) Bestem sannsynligheten for at du trekker en rød tennisball.

Du legger ballen tilbake i bøtta.

Du skal trekke to baller uten tilbakelegg.

b) Bestem sannsynligheten for at du trekker tilfeldig to gule baller.

Vi legger alle ballene tilbake i bøtta, men så ramler bøtta ned fra bordet og to baller faller ut.

c) Bestem sannsynligheten for at ballene har lik farge.