Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Du skal trekke et tilfeldig kort fra en kortstokk. Hva er sannsynligheten for at kortet har en verdi som tilsvarer et primtall?