Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Hawa har glemt matteboka si, og er redd for å få en anmerkning av læreren. Derfor går hun til skapet til Jørgen for å se om han har en mattebok ekstra. Jørgen har satt på en kodelås med 3 sifre. Hvor mange mulige kombinasjoner kan det være på låsen til Jørgen?

b)
Ilyas sier at han er sikker på at 7, 5 og 4 er sifrene på låsen til Jørgen, men han husker ikke rekkefølgen. Hvor mange kombinasjoner må Hawa maksimalt teste?