Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


Jørgen skal arrangere en skikkelig LAN-fest, og har laget seg et regneark for å holde kontroll på inntekter og utgifter.

a)
Sett opp regnearket slik det står, og fyll inn verdier i de blå feltene. Bruk formler og funksjoner der du kan!

b)
Vi ser at billettprisen er på 500 kr pr deltaker. Dette vil medføre at Jørgen taper penger på å arrangere denne festen. Hvor mye bør billettprisen være på dersom det kommer 10 deltakere?

c)
Hva bør billettprisen være på dersom Jørgen klarer å få 20 deltakere?


PS! Lyden er litt crap på denne videoen…skal bytte den ut etter hvert!