Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


Oversikten nedenfor viser:

  • hvilke produkter kantina på Verket solgte på en dag
  • pris pr stykk før rabatt
  • antall solgte per produkt
  • hvor stor rabatt som ble gitt på hvert produkt
ProduktBaguetteRundstykkeLitagoSaft
Pris pr stk før rabatt35,-25,-25,-20,-
Antall solgte produkter48251539
Rabatt40%20%30%15%

Lag et regneark som vist nedenfor. Fyll inn verdier fra tabellen over i de grå feltene, og bruk formler for å regne ut det som mangler i de blå cellene. Vis hvilke formler du har brukt!