Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


Emilie har fått sommerjobb som telefonselger. Hun skal ringe og plage folk til å kjøpe brannstiger. Firmaet hun jobber for er amerikanske, så hun må derfor bruke amerikanske priser på produktene.

Brannstigen selges i 3 varianter, med forskjellig pris, og lønnen hennes per solgte stige avhenger av hvilken stige hun selger.

Tabellen under viser modellene, pris per modell, antall stiger hun selger og hvor mye hun tjener per stige:

Type stigeBillig-modellStandard-modellDeluxe-modell
Pris pr stige$ 99,-$ 199,-$ 399,-
Antall solgte stiger13811
Lønn i % av pris10%20%25%

Dollarkursen er 1 USD = 8,9234 NOK

a)
Sett opp et regneark slik du ser under, og legg inn informasjon fra tabellen over. Regn ut og benytt formler som du synes er fornuftige. Vis formler du benytter.

b)
Hva må dollarkursen være for at hun skal tjene over 15 000 kr på denne jobben, forutsatt at hun ikke selger flere stiger? Vis hvordan du kom fram til svaret.