Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


Petter vil bygge et anneks (en liten hytte) ved siden av hytta si, og han får et serielån i banken. Lånebeløpet er på 1 500 000 kroner. Petter vil betale ned lånet med en termin per år i 8 år. Renten er på 2,8% per år. Nedenfor ser du et oppsett for nedbetalingsplanen fra banken. Alle beløp er oppgitt i kroner.


a) Fullfør nedbetalingsplanen i et regneark.
b) Framstill terminbeløp for hvert år i et passende diagram.

Petter vurderer å betale ned lånet i løpet av 5 år med en termin per år. Renter er fortsatt 2,8% per år.

c) Hvor mye vil Petter spare i renteutgifter totalt ved å redusere nedbetalingstiden til 5 år?