Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave

Visitoslo.com er et av de største reiselivsrelaterte nettstedene i Norge. I tabellen nedenfor ser du antall unike brukere nettstedet hadde per måned i 2017.

a) Lag en tilsvarende tabell i regneark. Regn ut totalt antall unike brukere for 2017. Regn ut gjennomsnittlig antall brukere per måned for 2017.
b) Framstill antall unike brukere for hver måned i 2017 i et linjediagram.

Visitoslo.com har i gjennomsnitt hatt 6,7% økning i antall unike brukere hvert år de siste årene. Vi tar utgangspunkt i at denne økningen også vil gjelde for 2018.

c) Lag en ny kolonne for 2018 med nye tall for antall unike brukere for hver måned, totalt antall unike brukere og gjennomsnittlig antall unike brukere per måned.