Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Eirin skal kjøpe seg en bolero. Den koster 500 kr. Hun får 25% rabatt. Hvor mye må hun betale for boleroen?