Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Se likningsettet under. Finn verdiene for x og y.

Latex formula
Latex formula