Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Se likningsettet under. Finn verdiene for x og y.

2x + y = 250
2x + 3y = 350