Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Et kart har målestokken 1 : 20 000. Avstanden mellom to punkt på kartet er 2,5 cm. Hvor lang er avstanden i virkeligheten?