Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


En pyramide har en kvadratisk grunnflate på 64 kvadratcentimeter, og en høyde på 10 cm.

a)
Vis at sidene i grunnflaten er 8 cm

b)
Vis at overflatearealet av pyramiden kan skrives som 32 \sqrt{29} cm^2

c)
La oss tenke oss at denne pyramiden er laget av rent gull. Massetettheten til gull er ca 19,3 g/cm^3. Hva vil den totale massen av pyramiden bli?