Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


a)
Månen bruker i snitt 29,5 døgn på å gå rundt jorda. Hvor mange runder rekker månen på ett år?

b)
Formelen for omkrets av en ellipse er

Latex formula

Regn ut omkretsen av denne ellipsen: