Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Formelen for å regne ut bremselengde på våt asfalt skrives slik:

s=\frac{v^2}{10}

s er bremselengde målt i meter
v er hastighet i m/s

a)
En bil kjører i 30 m/s. Vis at bremselengden på våt asfalt blir 90 meter!

b)
Etter 70 meter treffer bilen et tre. Hvilken hastighet har bilen når den treffer treet? Oppgi svaret i km/h.