Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Hva blir \frac{1}{20} av 180?

b)
En favn er en gammel lengdeenhet vi benyttet i Norge før 1887, og en favn er 188 cm. Da jeg fisket med bestefaren min, sa han at vi måtte slippe snøret ned minst 20 favner. Hvor langt er 20 favner? Svar med meter.

c)
En fotball er ca 22 cm i diameter. Hva blir overflatearealet til en vanlig fotball?

Formelen for overflateareal av kule er: A=4\pi r^2