Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Tegn en modell av rektangelet under i Geogebra. Tegn modellen i målestokk 1:30. Sett mål på tegningen din.

b)
Hva blir omkretsen av figuren under? Regn ut den ukjente lengden!

c)
Et akvarium har form som et rektangulært prisme, og har følgende mål: lengde=50 cm, bredde=30 cm, høyde=40 cm. Du har 10 liter med sand til å legge på bunn av akvariet. Hvor høyt opp på akvariet kommer sanden?