Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Andreas lager seg jule-gløgg. Han blander 1 del gløgg med 2 deler….vann (særlig). Han skal lage til hele kontoret sitt, og trenger derfor 18 dL ferdig blandet. Hvor mye vann må Andreas bruke for å lage ferdig denne drikken?