Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Et kart har målestokk 1 : 20 000. På kartet er avstanden mellom to bygninger 8 cm. Hvor stor er denne avstanden i virkeligheten?