Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Se på figur 1!

a)
Regn ut AC!

Se på figur 2!

b)
Regn ut AC!