Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Gjør om

a) 480 km = ________mil
b) 1500 mL=________L
c) 115 kg = ________hg
d) 7h 6 min=________h