Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


Niclas er 2 år eldre enn Andreas, og Sondre er halvparten så gammel som Andreas. Tilsammen er de 112 år. Hvor gamle er guttene?
Løs oppgaven ved å sette opp en likning.