Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
4 elever sitter på bakerste rad ved siden av hverandre.
På hvor mange forskjellige kombinasjoner kan disse sitte?

b)
Niclas og Petter løper om kapp på Melløs. De skal løpe 400 m. Niclas løper 5 m/s og Petter løper 6 m/s. Med hvor mange meter vinner Petter?