Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Gjør om

a) 7,4 h = _____h _____min
b) 3 700 000 mm³ = _______ L
c) 2,1 t = _______kg
d) 20 m/s = _______km/h