Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Linjestykkene i figurene er rette linjer.

a)
Bestem ved regning hvor stor \angle x er.

b)
Bestem ved regning hvor mange grader 4x er.