Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Hva er vinkelsummen (summen av alle vinklene) i en trekant?

b)
Hva er vinkelsummen i en firkant?

c)
Hva er vinkelsummen i en n-kant?

d) (Utfordring)
Lag følgende tegning i Geogebra:

  • Tegn en trekant ABC der alle vinklene er mindre enn 90 grader
  • Tegn en parallell til AB gjennom C
  • Tegn en stråle fra A gjennom C
  • Tegn en stråle fra B gjennom C

Hvordan kan du bruke denne figuren til å vise vinkelsummen i en trekant?