Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Hvis du vil gjøre denne oppgaven i boka di, så må du tegne opp et koordinatsystem. Hvis du vil, så kan du gjøre oppgaven i Geogebra, men da kan du IKKE bruke speil-verktøyet.

Se figuren nedenfor. Lag en tilsvarende mangekant.

Speil deretter mangekanten gjennom y-aksen. (Den loddrette aksen)