Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Denne oppgaven skal gjøres i Geogebra. Det blir en litt annen type oppgave enn eksamensoppgaven, men dersom du løser den, kommer du ikke til å være i tvil om hva “perspektivlinjer” er.

Oppgave


Tegn et rektangulært prisme i Geogebra med 2 forsvinningspunkt.
(To-punkts perspektiv)