Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Tegn (etter beste evne) følgende figurer:

  • En rettvinklet trekant
  • En likebeint trekant
  • En likesidet trekant

b)
Hva betyr det at to figurer er formlike?

c)
Hva betyr det at 2 figurer er kongruente?