Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En basketball er ca 24,2 cm i diameter.

a)
Forklar hva som menes med en diameter på en basketball!

b)
Hva er radiusen til en basketball?

c)
Hva er omkretsen til en basketball?