Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Konstruer i Geogebra:

  • Et bestemt linjestykke med lengde 8
  • En regulær trekant med sidelengder 8
  • Finn midtnormalen på de tre sidene og marker skjæringspunktet mellom dem.
  • En sirkel med radius 3. Fest et punkt B på sirkelpereferien.
  • Konstruer en tangent til sirkelen i punkt B.
  • Forklar med ord hva en tangent er.