Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


Strømforbruket i en elbil blir målt etter antall kwh per 100 km, og er avhengig av hastigheten til bilen. Her ser du en funksjon som beskriver forholdet:

f(x)=0,21x^3-2,34x^2-135x+2950

f(x) er forbruket når elbilen kjører i x m/s.

a)
Bruk graftegner til å tegne grafen til f når 1 < x < 30.

b)
Finn grafisk hvilken hastighet bilen kan ha dersom den bruker 1500 kwh per 100 km.

c)
Ved hvilken hastighet bruker bilen minst strøm, og hva er forbruket til bilen da?