Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


En modell som kan vise hvordan et juletre vokser de 11 første årene er gitt ved funksjonen

h(x)=-0,02x^2+0,45x+0,5

h(x) er høyden av treet x år etter det ble plantet.

a)
Hvor høyt er treet når det blir plantet?

b)
Tegn grafen til h når 0 < x < 11. Hvilket år vokser juletreet mest?

c)
Bestem grafisk hvor høyt juletreet er etter 3 år.

d)
De fleste juletrær kappes ned når de er 2,75 meter. Hvor gammelt er et juletre som er 2,75 meter høyt?