Gjør oppgaven før du ser på video.

Oppgave


En modell som kan vise hvordan et juletre vokser de 11 første årene er gitt ved funksjonen

Latex formula

h(x) er høyden av treet x år etter det ble plantet.

a)
Hvor høyt er treet når det blir plantet?

b)
Tegn grafen til h når 0 < x < 11. Hvilket år vokser juletreet mest?

c)
Bestem grafisk hvor høyt juletreet er etter 3 år.

d)
De fleste juletrær kappes ned når de er 2,75 meter. Hvor gammelt er et juletre som er 2,75 meter høyt?