Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Petter selger aviser hver lørdag. Han selger inntil 30 aviser, og dersom han selger x aviser så blir lønnen l(x) kroner , der l(x) = 10x.

a)
Hvor mye tjener Petter per avis han selger?

b)
Tegn funksjonen l for 0 < x > 30

Petter får et tilbud fra en annen avis der han kan velge en annen lønnsmodell.
Da vil lønnen bli L(x) kroner, der L(x)=x^2+9

c)
Tegn grafen til funksjonen L for 0 < x > 30 i samme koordinatsystem som du brukte i oppgave b).

d)
Hvor mange aviser må Petter selge for at det skal lønne seg for han å velge lønnsmodell l og L?


Liten skrivefeil i svaret på oppgave d. Det skulle stått:

Dersom Petter selger mer enn 9 aviser, så vil det lønne seg med modell:

L(x)=x^2+9