Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Skriv av og fyll inn det som mangler i tabellene:

Latex formula og Latex formula

b)
Tegn grafene inn i et koordinatsystem (i Geogebra) og finn skjæringspunktene.