Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Skriv av og fyll inn det som mangler i tabellene:

f(x)=3x+2 og g(x)=\frac{60}{x-1}

b)
Tegn grafene inn i et koordinatsystem (i Geogebra) og finn skjæringspunktene.