Lurer du på hva som er beste måte å forberede seg til tentamen? Look no further! Fikser du disse oppgavene, så ligger du MEGET godt an. Er det oppgaver du ikke forstår, så vet du hva du bør bruke tid på. Husk at vi mattelærere alltid er tilgjengelig på teams hvis det er noe du vil ha et kort svar på. Lykke til!

Oppgave 1


Hvilken verdi får x i dette tilfellet? (uten kalkis/CAS)

18\cdot2\cdot7 = 7\cdot3\cdot x

Oppgave 2


Lukas kjeder seg i timen, og begynner å legge mønster med fyrstikker. Her ser du de 3 første figurene som Lukas lagde:

Hvor mange fyrstikker trenger Lukas for å lage figurnummer 10?

Hvor mange fyrstikker trenger Lukas for å lage figurnummer n?

Oppgave 3


Ikke bruk kalkulator på denne oppgaven!

Hva er 1/8 av 112?

Hva er 40% av 25?

Hva er 1/5 + 25%?

Skriv 9/36 på enkleste måte!

Oppgave 4


Under ser du alderen til en gruppe lærere:

  • Andreas: 47
  • Ammar: 58
  • Niclas: 49
  • Geir: 60
  • Eirin: 30

Hva er gjennomsnittsalderen til disse lærerene? (uten kalkis)

Oppgave 5


Marius har 12 blyanter, mens Fahmi, Revan og Felicia har 8 hver. Hvor mange blyanter får vennene dersom de skal fordele dem likt mellom seg?

Oppgave 6


Diagrammene viser hvor mange bordtenniskamper noen venner har vunnet på en uke.

Hvorfor ser diagrammene så forskjellige ut? Forklar hva som er gjort!

Oppgave 7


Trekk sammen eller regn ut.

5a-4b+5a+b

5a^2 \cdot 5a^2 \cdot 2b

Oppgave 8


Figuren viser en regulær 7-kant, der hver av sidene er (x+5) lange.

Lag et uttrykk for omkretsen til 7-kanten.

Oppgave 9


Geir er ute og går på ski. Han går i 15 km/h. Hvor langt kommer han på 20 minutter?

Oppgave 10


En rett linje deles inn i 2 vinkler. Hvor stor er vinkel x?

Oppgave 11


En vare koster egentlig 540 kroner. Prisen blir satt ned 30%. Hva koster den nå?

Oppgave 12


En vare koster 950 kroner. Prisen blir satt ned 30%. Hvor mange kroner blir varen satt ned med?

Oppgave 13


Alle varene i butikken er satt ned med 30%. Hvor mye blir den totale rabatten (i prosent) dersom man kjøper 2 forskjellige varer?

Oppgave 14


Arealet av sirkelen er 90 kvadratmeter. Hva er arealet av den røde sirkelsektoren?

Oppgave 15


Regn ut areal og omkrets av trekanten. (alle mål er i cm)

Oppgave 16


Månen har en radius på ca 1700 km. Omtrent hvor langt er omkretsen av månen?

Oppgave 17


En rettvinklet trekant har 2 kateter som er 9 og 12. Hvor lang er hypotenusen? Vis med utregning!

Oppgave 18


Omkretsen på sykkelhjulet mitt er 207 cm. Når jeg sykler til skolen går hjulet ca 1350 runder. Hvor langt sykler jeg til skolen?

Hva er diameteren på sykkelhjulet mitt?

Oppgave 19


Rutenettet i bakgrunnen består av kvadrater med sidelengde 3 cm.

Regn ut arealet av de 4 røde mangekantene.

Oppgave 20


Løs disse likningene ved regning.

x-3=16

4x+7=3x+16

7+x=\frac {5x}{4}-3

Alle oppgavene som kommer fra nå er “Del 2”-oppgaver. Det betyr at du på disse oppgavene kan regne med å benytte deg av alle hjelpemidler.

Oppgave 21


Trekanten har et areal på 24 kvadratcentimeter. Grunnlinjen er g og høyden er h. Både g og h er heltall.

Hvilke verdier kan g og h ha? Hvor mange kombinasjoner finner du?

Oppgave 22


En banan koster 4 kroner, og en appelsin koster 6 kr.

Gustav kjøper 8 bananer og 8 appelsiner.

a) Sett opp 2 forskjellige utregninger for å finne ut hvor mye Gustav må betale.

Steffen kjøpte også bananer og appelsiner, og han betalte akkurat 100 kr.

b) Hvor mange bananer og appelsiner kan Steffen ha kjøpt? Sett opp 2 forslag.

Oppgave 23


Klasse 9B begynner å bli ganske gode til å spille bordtennis. Her er en liten oversikt over hvordan det gikk en dag:

Lag et diagram som viser resultatene på en god måte.

Hvor mange kamper spilte disse elevene tilsammen?

Regn ut gjennomsnittlig antall seire og tap for disse elevene.

Oppgave 24

Formelen for et geometrisk mønster er 3n+1. Lag deg et mønster som passer med formelen (bruk prikker eller streker…som du vil)

Har du fått til disse oppgavene, så ligger du GODT an til årets tentamen. Husk å ta med små, turkise og rosa smågodt-flasker…