Jeg har tidligere skrevet at formler egentlig bare er algebraiske likninger, men hva mener jeg med det? Jo, ta f eks formelen for areal av et rektangel.
Latex formula
l står for lengde og b står for bredde. Det vil si at vi benytter oss av algebra for å notere en størrelse vi ikke kjenner, i dette tilfellet så kaller vi dem for l og b. I tillegg så har formler alltid 2 sider (på hver side av =-tegnet). Det betyr at det også er en likning. Hva skjer dersom jeg behandler begge sider likt? La oss prøve:

Latex formulaLa oss dele med b på begge
sider
Latex formulaNå ser vi at lengde er det samme
som areal delt på bredde.

Her har vi løst likningen med hensyn på l, dvs vi uttrykker l ved hjelp av A og b. Dette kan vi gjøre med alle andre formler også. La oss prøve formelen for fart. Dersom vi setter fart til V, strekning til s og tid til t, så ser formelen slik ut:
Latex formula
Denne formelen uttrykker altså V ved hjelp av s og t. Kan vi få den til å uttrykke s? Selvfølgelig, se her:

Latex formulaGanger begge sider med t
Latex formulaDa ser vi at s kan uttrykkes
som V ganger t

Så strekning kan vi finne ved å ta fart og gange med tid, ok! Men hva hvis jeg ønsker å finne et uttrykk for tid (t)? Da regner jeg bare videre:

Latex formulaDeler begge sider på V
Latex formulaDa ser vi at t kan uttrykkes
som s delt på V

Sånn! Vi fant ut av vi kan regne ut tiden ved å ta strekningen og dele den på farten.

Dette er altså prinsippet for omregning av formler. Vi behandler dem som likninger, og bare gjør det samme på begge sider for å isolere en variabel.

Her er en liten oppgave hvis du ønsker å trene litt:

Formelen for volum av en pyramide er:
Latex formula
a) Lag et uttrykk for h!
b) Lag et uttrykk for b!