Husk å gjøre oppgavene før du ser på videoen!

Innlegg som kan være lure å se på:
Standardform

Oppgave 1


Den korteste avstanden fra Jorda til Mars er ca 54 600 000 kilometer. Skriv denne størrelsen på standardform! Husk benevning!