Gjør oppgavene før du ser videoen.

Oppgave


Figuren viser et stort kvadrat som består av to mindre kvadrat og to rektangler. Sidene i de to små kvadratene er a og 2.

a) Regn ut arealet av det store kvadratet ved å summere arealet av de 4 mindre firkantene. Vis utregning.

b) Regn ut arealet av det store kvadratet ved å multiplisere sidene med hverandre. Vis utregning.