Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Et vannmolekyl veier 0,000 000 000 000 000 000 000 031 gram. Hvordan skrives dette på standardform?

  • 31\cdot 10^{22}
  • 31\cdot 10^{-22}
  • 3,1\cdot 10^{23}
  • 3,1\cdot 10^{-23}