Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Et vannmolekyl veier 0,000 000 000 000 000 000 000 031 gram. Hvordan skrives dette på standardform?

  • Latex formula
  • Latex formula
  • Latex formula
  • Latex formula